Com han de cobrar els socis d’una Societat?

En aquest article, abordarem el tema de la retribució dels socis d’una Societat, un aspecte crucial per a la correcta gestió empresarial i la tranquil·litat dels socis. La forma en què els socis obtenen els seus ingressos de la Societat pot tenir importants repercussions fiscals i laborals, per la qual cosa és fonamental comptar amb un assessorament professional per triar l’opció més adequada en cada cas.

Formes de cobrar els socis d’una Societat

Hi ha dues vies principals a través de les quals els socis d’una Societat poden cobrar:

1.- Mitjançant nòmina

  • Règim General: Si el soci treballa activament a la Societat i no posseeix el control efectiu d’aquesta, se’l considerarà treballador per compte aliena i cobrarà a través de nòmina. En aquest cas, la Societat haurà de donar-se d’alta a la Seguretat Social i complir amb totes les obligacions derivades de la contractació laboral.
  • Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA): Si el soci treballador posseeix control efectiu de la Societat, haurà de donar-se d’alta al RETA i cobrar els seus serveis mitjançant factura.

2.- Mitjançant repartiment de dividends:

Dividends: Els socis també poden obtenir ingressos a través del repartiment de dividends, que són beneficis de la Societat que es distribueixen entre els seus socis. La distribució de dividends no està subjecta a cotitzacions a la Seguretat Social, però sí que tributa a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Factors a considerar per triar la forma de cobrament

La decisió de com han de cobrar els socis d’una Societat dependrà de diversos factors, com ara:

  • Les funcions que desenvolupa el soci a la Societat: Si el soci treballa activament a la Societat, el més habitual és que cobri mitjançant nòmina.
  • El percentatge de participació del soci: Si el soci posseeix una participació majoritària a la Societat, és possible que li convingui cobrar mitjançant repartiment de dividends per optimitzar la seva fiscalitat.
  • La situació financera de la Societat: La distribució de dividends només pot realitzar-se si la Societat té beneficis.

Recomanacions

És important que els socis d’una Societat consultin amb un assessor fiscal i laboral per determinar la forma de cobro més adequada en el seu cas. Un professional podrà analitzar les circumstàncies específiques de la Societat i els socis per oferir la millor solució, tenint en compte les implicacions fiscals, laborals i de Seguretat Social.

A SAVIA, disposem d’un equip d’experts en fiscalitat i laboralitat que poden assessorar-lo sobre la forma més adequada perquè els socis de la seva Societat cobrin les seves retribucions. No dubti a contactar amb nosaltres per obtenir més informació.

Conclusió

La retribució dels socis d’una Societat és un tema complex que requereix una anàlisi acurada per triar l’opció més convenient. A SAVIA, estem a la seva disposició per ajudar-lo a prendre la millor decisió per al seu negoci.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *