Novetats tributàries de la declaració de la Renda el 2024

L’Agència Tributària ha incorporat diverses novetats importants relacionades amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d’enguany.

Amb el nou any arriben novetats tributàries en forma de significatius canvis en l’impost a la renda per a 2024 relacionats amb l’obligació de presentar l’impost a la renda i les seves deduccions. A continuació, t’expliquem totes les novetats fiscals d’enguany.

Augmenta el mínim exempt

Amb l’arribada de la Renda 2024, augmenta el mínim exempt per a la presentació de la declaració. D’aquesta manera, tindran obligació de presentar l’IRPF els qui hagin percebut més de 15.000 euros amb dos o més pagadors i el segon i següents pagadors superin, en conjunt, els 1.500 euros.

Aquesta diferència suposa un augment del límit mínim pel qual no es permeten declaracions, que abans d’aquests casos era de 14.000 €.

Reduccions sobre el lloguer de l’habitatge

Un dels majors beneficis del crèdit de 2024 és l’impacte directe sobre el valor líquid de l’habitatge. Amb la nova Llei d’Habitatge es modifica la configuració de les reduccions en els arrendaments, quedant aquests establerts de la manera següent:

  • Reducció general del 50%: la reducció general passa del 60% al 50% en 2024.
  • Reducció del 60%: aplicable en el cas que s’hagi dut a terme alguna obra de rehabilitació en els dos anys previs a posar per llogar l’immoble.
  • Reducció del 70%: en aquest cas es pot aplicar la reducció en els lloguers a joves d’entre 18 i 35 en mercats tensats.
  • Reducció del 90% en arrendaments de mercats tensats: és possible aplicar-ho sobre aquells contractes que tinguin una rebaixa del 5% sobre el contracte anterior en zones en les quals el mercat estigui tensat.

Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica

Per al present any es manté la deducció per invertir en obres de millora de l’eficiència energètica en els immobles, sent d’aplicació tant en el cas que es tracti de l’habitatge habitual com si és en un immoble de lloguer o en edificis sencers d’habitatges.

Deducció a la compra d’un vehicle elèctric

Es va decidir ampliar la deducció per compra de vehicles elèctrics fins a desembre de 2024.
Per tant, és possible deduir dels ingressos de l’any 2024 el 15% dels costos d’adquisició, fins a un màxim de 20.000 euros.

A més, també podràs aplicar un descompte del 15% en la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que podran utilitzar-se fins a un màxim de 4.000 euros.

Reduir les deduccions per ingressos d’obres literàries

El Reial decret 1008/2023 redueix al 7% les deduccions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les rendes del treball derivades de la producció d’obres científiques, artístiques o literàries.

Obligació de liquidar l’impost sobre la renda en línia

Un dels principals esdeveniments del nou any és el Reial decret sobre mesures anticrisi adoptat pel Consell de Ministres en 2023, en el qual el Tresor de l’Estat té dret a introduir l’obligació de presentar informes d’ingressos directament.
No obstant això, per a aconseguir aquest objectiu, és necessari crear un mecanisme perquè cada individu cuidi als necessitats.
Aquesta innovació també s’aplicarà als impostos sobre el patrimoni en 2024.

Rendes exemptes d’accions de l’empresa

Les mateixes normes actuals donen lloc a canvis en l’exempció fiscal per als ingressos obtinguts en relació amb el subministrament de subministraments a empleats d’empreses de salvament, millorant així la tributació dels ingressos corrents relacionats amb aquest canvi.

L’exempció ja no exigeix que es realitzin ofertes d’accions en condicions idèntiques a tots els empleats.

Reemborsament de despeses de viatge

Encara que va entrar en vigor el mes de juliol passat, l’augment d’ingressos per a 2024 es manté en 0,26 euros per quilòmetre recorregut, quantitat que pot deduir-se com a part de les dietes i despeses dels empleats.

Redueix la pèrdua neta de rendiment als mòduls

El sistema de mòduls continua canviant i encara que s’ha optat per l’ampliació de límits per a permetre pagar impostos, segons estimacions objectives en 2024, l’eficiència neta dels mòduls es veurà afectada i reduïda fins al 5% des del 10% de l’any passat 2023.
Es va aprovar un percentatge especial com a mesura a causa de l’augment de costos.

Millorar costos que són difícils de justificar per als treballadors autònoms

Finalment, cal esmentar la possibilitat de cobrar a les autònomes despeses difícils de justificar al 7% de la facturació fins a un màxim de 2.000 euros, un augment de dos punts respecte al tipus anterior (5%).

Per tant, l’actual declaració de la renda de 2024, completa amb novetats fiscals, mostra canvis importants.

A això cal sumar nous canvis relacionats amb l’IRPF a partir de 2023, que s’aplicaran a les rendes de 2024, com l’augment del límit d’aportacions a plans de pensions fins als 8.500 euros en alguns casos, l’augment de les prestacions en el cas dels rendiments del treball com així com en forma de prestacions de maternitat per a dones amb fills menors de 3 anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *