Advocats

Cuadrados SAVIA colores

A la nostra assessoria legal, ens dediquem a proporcionar serveis jurídics integrals per satisfer les necessitats legals dels nostres clients.

El nostre compromís és oferir un servei legal de qualitat, adaptat a les necessitats específiques de cada client. Estem aquí per guiar-lo a través de qualsevol situació legal amb professionalitat i dedicació.

Entre els serveis que oferim es troben:

Dret fiscal:

 • Assessorament tributari integral a persones físiques i jurídiques i planificació fiscal d’operacions.
 • Intervenció i representació en els diferents procediments tributaris (gestió, recaptació, inspecció, sancionador…).
 • Al·legacions i recursos davant l’Administració tributària estatal, autonòmica i local.
 • Reclamacions economicoadministratives davant els tribunals economicoadministratius.
 • Defensa dels drets i interessos dels contribuents en la via judicial.

Dret mercantil i societari:

 • Contractació mercantil.
 • Constitució, dissolució i transformació de societats mercantils.
 • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions…).
 • Transmissió d’accions i de participacions socials.
 • Gestió societària (elaboració, modificació i actualització d’estatuts socials, augments i reduccions de capital, juntes generals…).

Dret civil:

 • Contractació civil.
 • Arrendaments, lloguers i compravendes.
 • Dret de successions.
 • Dret de família.

Dret laboral:

 • Acomiadaments, reclamacions de quantitat, reconeixement de drets i sancions.
 • Defensa dels drets i interessos dels ciutadans davant la Seguretat Social.
El nostre compromís és proporcionar un servei jurídic de qualitat, fiable i eficient, adaptat a les necessitats específiques de cada client i orientat a la resolució satisfactòria dels seus problemes legals. Si necessita assessorament o representació legal a Girona, no dubti a contactar amb nosaltres. Estem aquí per ajudar-lo.

Notícies relacionades

No s’han trobat publicacions per als paràmetres de consulta proporcionats.